Qries

Tanggeh Di Direi

Susah senang sangun biaso namone kak lapahan ughik unyen manusio diunggak dunio.

Lamun dapek kham iwang, Mungkin kak kham iwangke. Lamun dapek kham keghik, Mungkin kak kham keghikke. Tapi nyow gunow ? Mak akan guwai sai kak matei jadei muwak, Mak akan guwai sai saro jadei ghayo, Mak akan guwai si bugam jadei pitter dan Mak akan guwai dunio tebalik. Makko guno sama sekalei.

Tahhan gaweh dilem atei, Betulang jamo sai kuaso si makket lelah nengeike cerito keluh kesah kham mejeng diunggak hamparan sejadah, Si mak akan ngecewake gham sama sekalei, Si makket tandak/ngejaeh disaat gham susah.

Sabar gaweh, Dang pateh semangat. Terus berjuang, Nyow gaweh sai agow terjadei, Tarup² lattak² selagi mak ngerugei & ngakuk hak ulun bangih. Bak Ulun dapek, Kham muwak sementara kham lahir didunio dilem keadaan dan kondisi sai gegeh, Cuma lenglayo sai ditekhak gaweh sai bido². Janji Allah sai ngatur unyen dunio ijow, Inow nyato.

Lamun kak tigeh dimattuk, Ingekke nikmat Allah sai kak dijuk jamo kham. Lebih balak dan segalo hal rintangan sai kham tekhaei dapek selesai, Jadei tetaplah bersyukur dilem segalo kondisi, Dang goyah dan lemah. Ingek harus tetap Tegar, tegak dan lurus dikedow gaweh. Mak pateh lamun bikkuk dan Mak pegat lamun kendur.

Ingek kak nanyah cerito, Sai diunggak tiba² diddeh dan sai diddeh tibo² diunggak. Sai berkuaso tibo² nanghat, Sai ghayo tibo² saro dan sebalikne.

Lamun Allah kak agow, Makko kekuatan sai pun sidapek ngehalangei & Mak dapek ditahan-tahan oleh apo pun dan dikedow gaweh dengan caro apo pun. Laa hawla wa laa quwwata illa billah…

Iset-iset, Unyen wat wakteune. Sabar sesabar sabarne, Ikhlas seikhlas-ikhlasne. Allah pandai kham palai, Allah pandai gham kak muwak, Allah pandai gham kak makko awo lagei, Allah pandai gham muwak, Allah pandai gham kak mak sabar lagei ulah kak sako, ulah kemunian, ulah kepalaian, Pokokne nyow gaweh sai ghasow atei gham, Terkadang berfikir, Kapan kidah ya Allah..?.

Ingek-ingek, Nyow gaweh inow, Sabar..Sabar..Sabar nikeu badan. Mak dawah inow, Mungkin jimmeh. Mak jimmeh, Mungkin sawwai. Mak munih sawwai, Mungkin Minggu depan dan tigeh diwakteune nyow sai dipeghittek kham terjadei, Allah ngejuk sai terbaik guwai gham selaku hambane. Tetap dan terus berikhtiar dengan caro dilenglayo kham masing², Tetap tawadhu dan istiqomah. Sai penting dang miskin atei dan fikiran, Sebab inow akar dan sumber jak unyenne.

Gham harus bersyukur, Lamun difikir-fikirke, Gham adalah jimo-jimo pilihan sai dijuk Allah SWT kemampuan sai lebih anjak hambane sai baghih, Salah satune adalah kemampuan untuk nerimo ujian sai balak-balak. Abai gham berfikir sejenak, Seandaine cobaan/ujian sai gham hadapei dituker jamo jimo baghih hak tiyan mak kuat dan gham munih mak kuat dan salah mempergunaken.

Ingek, Allah SWT ngejuk ujian sesuai batas kemampuan kham, Mak lebih !. Maka Bersyukur..!

Teruslah berbuat si dapek kham perbuat dikedow gaweh dan jamo apow gaweh tanpa pilih kasih. Muppung lagi mudo, Bangun jaringan dan koneksi si nanyah-nanyah. Rawat dan bangun dengan wawai, Bo atei tebbeng, Niat lurus majeu terus. Igoei ulun, Maka ulun akan ngigoei kham. Bangun persaudaraan dan tebar kasih sayang jamo sibakhih dan dikedow gaweh dengan saling sebalakkan, seandanan, seiwenan, seigoan, Dang secadangan.

Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk !

Lahaula Walakuata Illabillah’

“Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu; – Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)” – QS. Al-Imron 26-27.

Komering Nyerupa, Jumat 19 Februari 2021.

Rosim Nyerupa, S.IP
Sanak Sakik Buto Tileu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.